Duality

Electric bass and hand drums in an exuberant interplay - big music in a small format.
Long-standing rhythm section Owe and Martina Almgren step forward in a newly formed duo. With a variety in musical expressions and arrangements they interpret jazz standards and play their own material in a most personal way. Contrast-rich, cohesive, playful and independent music. As a tribute to life! 

Elbas och handtrummor i ett kokande samspel - stor musik i litet format.
Mångåriga rytmsektionen Owe och Martina Almgren kliver här fram i en nybildad duo som spelar eget material samt tolkar jazzstandards på ett personligt sätt. 
Stor vikt har lagts på variation i musikaliska uttryck och arrangemang, Monk´s ”I mean You” swishar förbi och Owe Almgrens stilla ”Pacem” manar till fred och frid.
Kontrastrik, sammanhållen, lekfull och självständig musik. Som en hyllning till livet!

Photo ©Annika Clarholm
Photo ©Annika Clarholm
Photo ©Annika Clarholm
Photo ©Annika Clarholm
Photo ©Annika Clarholm
Photo ©Annika Clarholm

Owe Almgren Martina Almgren DUALITY
OYR026 Oh Yeah Records release 17 March 2023
Owe Almgren – electric bass and musical arrangements
Martina Almgren – hand drums and cymbals


Recorded, mixed and mastered by ÅKE LINTON at Studio Tonkontrol 2022/2023.
Photos by ANNIKA CLARHOLM
Cover Design by Owe and Martina Almgren
Produced by Owe and Martina Almgren
With support from the Swedish Arts Council www.ohyeahrecords.com